MACIEJ CHMIELOWSKI o obowiązkach świadczących usługi telekomunikacyjne - Operator w żadnym przypadku nie może zerwać z nami umowy bez uprzedniego poinformowania o takim zamiarze. Co więcej, umowa powinna dokładnie określać, kiedy może zostać rozwiązana.
ADAM MAKOSZ:
Czy operator może zerwać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, gdy będziemy zalegali z płatnościami, i nie poinformować nas o tym?