Jednym z przejawów nawiązywania przez polskie samorządy indywidualnych kontaktów w ramach tzw. związków partnerskich, bliźniaczych albo siostrzanych jest chęć nadrobienia jeszcze istniejącego opóźnienia w nowoczesnym zarządzaniu miastem, gminą. Chodzi tu przede wszystkim o transfer doświadczeń i innowacji w zakresie samorządności i gospodarki lokalnej, a także nauki, technik przyciągania inwestorów i zwiększania atrakcyjności turystycznej gminy.

Inne korzyści to kontakty urzędników i samorządowców w sprawach dotyczących: planowania przestrzennego, ochrony środowiska, promocji aktywności gospodarczej, przemysłowej i rolniczej.

Problemy społeczne

Podczas nawiązywania i rozwoju kontaktów partnerskich wymieniane są doświadczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym: formy zwalczania narkomanii, integracja osób niepełnosprawnych, formy zwalczania bezrobocia, bezpieczeństwo życia mieszkańców, polityka mieszkaniowa.

Często pomiędzy gminami partnerskimi organizowane są wymiana młodzieży i dzieci połączona z wypoczynkiem. Na przykład gmina Swarzędz (wielkopolskie) nawiązała współpracę z niemiecką gminą Ronnenberg i z francuską Duclair. Już od 1992 roku te trzy gminy organizują wspólnie obozy dla dzieci i młodzieży, mieszkańców tych gmin. Podczas spotkań z partnerami organizowane są zawody sportowe, imprezy kulturalne.

Wsparcie Unii

Komisja Europejska przyznaje nawet nagrody honorowe gminom, które aktywnie rozwijają kontakty międzynarodowe. Już dwukrotnie takie nagrody otrzymały m.in. Głogów i Legnica (Dolnośląskie).

Gminy przygraniczne często nawiązują kontakty partnerskie z gminami z sąsiednich krajów. Takie kontakty sprzyjają pozyskiwaniu funduszy ze źródeł unijnych na realizację różnych inicjatyw gospodarczych i społecznych w ramach m.in. Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG.