W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością co roku muszą się odbyć zwyczajne zgromadzenia wspólników. Powinno to nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
Z uwagi na to, że przeważnie rok obrotowy pokrywa się w spółkach z rokiem kalendarzowym, doroczne zgromadzenia rozliczające rok 2009 należy zorganizować przed końcem czerwca 2010 r.

Kto zwołuje

Zasadą jest, że zgromadzenia wspólników zwołuje zarząd. Gdyby tego nie uczynił w ustawowym terminie (w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego) lub czasie określonym w umowie spółki (nie jest wykluczone zapisanie w takiej umowie, że doroczne zwyczajne zgromadzenie wspólników odbywa się np. w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego mającego swój finał w końcu marca), to uprawnienie związane ze spełnieniem tego obowiązku uzyskuje rada nadzorcza i komisja rewizyjna, o ile zostały w spółce powołane. Umowa spółki może takie nadzwyczajne uprawnienie przyznać także innym osobom (art. 235 par. 4 k.s.h.). Warto się więc zastanowić w spółkach niemających innych organów poza zarządem, komu przyznać takie prerogatywy na wszelki wypadek i przygotować stosowny aneks do umowy, ponieważ na mocy samej ustawy wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania jedynie nadzwyczajnego zgromadzenia (art. 236 par. 1 k.s.h.).
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zawiadomienia

Przedmiotu obrad

Głosowania

Braku absolutorium

Prawa głosu

Uchylenia i nieważności

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zwołać i przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników.