Protokołowanie rozpraw będzie się odbywać elektronicznie. Protokół pisemny zostanie spisany tylko wtedy, gdy rejestracja dźwięku albo obrazu będzie niemożliwa z przyczyn technicznych.
Rozprawy sądowe będą protokołowane w formie elektronicznej. W szczególnych przypadkach możliwe będzie spisanie nagrania. Takie zmiany wprowadza nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, którą w piątek podpisał pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski.
Zgodnie z nowymi przepisami, sporządzanie protokołu elektronicznego stanie się podstawowym sposobem utrwalania przebiegu rozprawy.
Jeżeli dokonanie zapisu za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk będzie niemożliwe z przyczyn technicznych, zastosowana zostanie tradycyjna forma protokołowania.
Rejestracja rozpraw sądowych ma umożliwić dokładne ustalenie zeznań świadków przesłuchiwanych przez sąd. Nagranie pozwoli na utrwalenie w protokole tego, co osoby występujące w procesie rzeczywiście powiedziały, nie zaś tylko przekształconej przez sędziego wersji wypowiedzi.
Przewodniczący zostanie zwolniony z uciążliwego dyktowania do protokołu treści oświadczeń stron i zeznań świadków.
Nowelizacja zakłada, że sprzęt niezbędny do nagrywania rozpraw zostanie w pierwszej kolejności zainstalowany w sądach apelacyjnych i okręgowych. Do 2012 roku urządzenia mają się znaleźć we wszystkich salach sądowych. Będzie to kosztowało 250 mln zł.
Protokoły elektroniczne są już stosowane w Australii, Hiszpanii i USA.
Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca.
250 mln zł będzie kosztowało wprowadzenie systemu nagrywania rozpraw sądowych