Część sprzedawców decyduje się na przeprowadzanie akcji rabatowych. Jak w takich przypadkach powinni oni oznaczać towary?
Naruszenie przepisów związanych z oznakowaniem towarów, w szczególności oznakowania ceną, może spowodować powstanie odpowiedzialności po stronie sprzedawcy. Obok przepisów szczególnych regulujących sposób przeprowadzania promocji lub wyprzedaży bardzo ważnym jest także przestrzeganie regulacji dotyczących oznakowania towarów cenami podczas takich akcji. Niektórzy przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że obowiązują w tym zakresie szczegółowe normy prawne, których nieprzestrzeganie może narazić ich na negatywne konsekwencje. Należy podkreślić, że w trakcie akcji rabatowych/promocyjnych ceny podaje się na wywieszkach przy towarach, oferowanych do sprzedaży po cenach promocyjnych lub obniżonych, z tym zastrzeżeniem, że obok przekreślonej ceny dotychczasowej uwidacznia się cenę promocyjną lub cenę obniżoną uwzględniającą rabat. Nie dotyczy to jednak towarów oferowanych do sprzedaży po raz pierwszy.
W przypadku sprzedaży towarów po przecenie na wywieszkach umieszczonych przy towarach przecenionych obok przekreślonej dotychczasowej ceny i wyrazu „przecena” albo zwrotu „obniżka ceny” uwidacznia się cenę obniżoną, jej okres obowiązywania, a także przyczynę lub przyczyny dokonanej przeceny – obniżki ceny. Takie same zasady podawania cen obowiązują, jeżeli sprzedawca reklamuje towar wraz z ceną sprzedaży w czasopiśmie, gazecie, prospekcie, katalogu, na plakacie, afiszu lub ekranie telewizyjnym, a także w handlu elektronicznym albo na specjalnie zorganizowanych pokazach, prezentacjach, jak również w inny sposób.
Wprowadzona przez ustawodawcę regulacja prawna ma przede wszystkim na celu ochronę kupującego. Niestety wprowadzenie ich w życie implikuje po stronie przedsiębiorców oferujących towary na rynku detalicznym spełnienie określonych wymogów, o których należy pamiętać. W przeciwnym razie mogą się oni narazić na odpowiedzialność i konsekwencje.

Maciej Szermach, adwokat, partner w Kancelarii BSO Prawo & Podatki