Rozprawy w postępowaniu cywilnym będą protokołowane w formie nagrania audio-wideo. Sejm odrzucił na ostatnim posiedzeniu poprawki Senatu odraczające obowiązek zakupienia niezbędnego sprzętu aż do końca grudnia 2012 r. Teraz ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego czeka tylko na podpis prezydenta. Jej przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca.

Rejestracja dźwięku i obrazu z rozprawy ma pozwolić na skrócenie czasu jej trwania o jedną trzecią. Więcej czasu pochłonie zapoznanie się z aktami sprawy. Także dla stron postępowania i ich pełnomocników odsłuchanie wielogodzinnego nagrania czy odnalezienie i odniesienie się do konkretnego jego fragmentu będzie bardziej czasochłonne.

Obecnie procedura cywilna daje możliwość nagrywania przebiegu rozprawy, ale wykorzystanie elektroniki nie jest obligatoryjne.

Nowe przepisy mają sprawić, że sprawozdania na papierze będą sporządzane tylko do opisania zawartości nagrania. Protokolant będzie podawał w nich nazwiska uczestników rozprawy, datę i oznaczenie sądu.

Protokół sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego protokolant będzie podpisywał podpisem elektronicznym. Zagwarantuje to identyfikację jego osoby oraz rozpoznawalność jakiejkolwiek późniejszej zmiany protokołu. Elektronicznego protokołu nie będzie można sprostować.