Czy można wypowiedzieć umowę bez uprzedzenia

Operator komórkowy zastrzegł sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy i bez konieczności wcześniejszego uprzedzenia abonenta, jeżeli klient nie zapłacił należności za usługi telekomunikacyjne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty płatności wskazanej w rachunku telefonicznym. Operator zastrzegł również możliwość zawieszenia świadczenia wszelkich usług telekomunikacyjnych. Czy takie zapisy w umowie z konsumentem są zgodne z prawem?

Kiedy abonent może odstąpić od umowy

Konsument zamówił telefon komórkowy. Po tygodniu przywieziono mu aparat wraz z umową do podpisania. Po dwóch dniach chciał odstąpić od umowy. Spotkał się z odmową. Operator argumentował, że rozpoczął już świadczenie usług, co wyklucza możliwość odstąpienia od umowy. Czy to prawda?

Ile czasu ma operator na przeniesienie numeru

Abonent od roku nie jest zadowolony z usług operatora komórkowego. Chciałby go zmienić, pozostając przy dotychczasowym numerze. Co zrobić, gdy operator odmawia szybkiego przeniesienia numeru?

Czy zagubienie komórki trzeba zgłosić na piśmie

Abonament zgubił telefon, co telefonicznie zgłosił operatorowi. Po miesiącu otrzymał rachunek. Okazało się, że mimo zgłoszenia zagubienia aparatu operator nie wyłączył komórki. Przez ponad trzy tygodnie ktoś dzwonił na koszt konsumenta. W regulaminie świadczenia usług operator zastrzegł, że oprócz zgłoszenia telefonicznego w ciągu trzech dni powinienem powiadomić listownie biuro obsługi klienta o zagubieniu telefonu. Czy taki zapis jest zgodny z prawem?

Czy abonent musi podpisać umowę przy kurierze

Konsumentka chciała zamówić telefon i zawrzeć umowę z operatorem komórkowym na odległość. Kurier miał dostarczyć aparat wraz z regulaminem i umową do podpisania. Okazało się, że umowę trzeba podpisać przy kurierze, inaczej nie zostawi telefonu. Nie miała czasu na zapoznanie się z regulaminem. Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy operator telefonii ma prawo wyłączyć telefon komórkowy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.