Kiedy gmina pobiera rentę planistyczną? Czy samorządy mają trudności ze stosowaniem tych przepisów? Czy zawsze zmiana miejscowego planu uzasadnia pobranie opłaty?
Marcin Walczak
prawnik, ekspert ds. społeczno-gospodarczych z Konfederacji Pracodawców Polskich