Opóźnienie pełnego otwarcia rynku usług pocztowych spowolniło rozwój prywatnych firm zajmujących się usługami pocztowymi.
Poczta Polska nadal nie jest przygotowana do funkcjonowania na zliberalizowanym rynku pocztowym – wynika z opublikowanego wczoraj przez Urząd Komunikacji Elektronicznej raportu o stanie rynku usług pocztowych w Polsce. Opracowanie powstało na podstawie sprawozdań za 2009 rok, które prezesowi UKE przedstawiła Poczta Polska oraz 125 operatorów niepublicznych.
Z analiz prezesa UKE wynika także, że przesunięcie terminu pełnej liberalizacji rynku pocztowego w Polsce do 2013 roku znacznie spowolniło tempo rozwoju prywatnych operatorów pocztowych. Dlatego konieczne jest jak najszybsze opracowanie nowego prawa pocztowego, które zapewni operatorom warunki do uczciwego konkurowania, a konsumentom dostęp do usług pocztowych o wysokiej jakości i po przystępnych cenach. Postanowienia III Dyrektywy pocztowej musimy wdrożyć jak najszybciej, a otoczenie prawne, w którym funkcjonują operatorzy pocztowi, uporządkować m.in. poprzez wprowadzenie stosownych definicji.
Obszar działalności zastrzeżonej dla Poczty Polskiej stanowi ok. 3/4 całego rynku usług pocztowych i generuje prawie połowę przychodów. Prywatni operatorzy pocztowi sprzedali w minionym roku prawie 3,2 mld usług, z czego zdecydowaną większość w obrocie krajowym. W ten sposób uzyskali przychód w wysokości prawie 1,2 mld zł. W tym samym okresie Poczta Polska zrealizowała prawie 2,3 mld usług pocztowych, co przełożyło się na ponad 5,0 mld zł przychodu.