Nowelizując art. 131 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, ustawodawca zniósł monopol Poczty Polskiej na doręczenia korespondencji sądowej.

Dotychczasowe brzmienie tego przepisu nie tylko naruszało europejskie prawo konkurencji, ale również pozbawiało sąd możliwości szybkiego dokonywania doręczeń poprzez wybranie bardziej skutecznego operatora pocztowego. Niestety, praktyka wskazuje, że list wysłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru poprzez Pocztę Polską może być doręczony na odcinku Gdańsk – Gdynia (ok. 20 km) po tygodniu.

Więcej doręczających

Po zmianie przepisu art. 131 k.p.c. sąd może dokonywać doręczeń, nie tylko poprzez operatora publicznego, ale również przez innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe.

Ponadto doręczeń mogą dokonywać wszystkie osoby zatrudnione w sądzie, a nie tylko woźni, jak to było do tej pory. Inny operator pocztowy jest to przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej. Sąd więc będzie mógł dokonywać doręczeń również poprzez zagranicznych operatorów pocztowych, jeżeli spełnią oni warunki konieczne do świadczenia usług pocztowych wymagane przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz przez prawo pocztowe.