Krajowa Rada Prokuratury ma zostać powołana po raz pierwszy. Utworzono ją na mocy obowiązującej od 31 marca nowelizacji Ustawy o prokuraturze, która rozdzieliła funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zadaniem KRP ma być m.in. stanie "na straży niezależności prokuratorów".

Do Rady posłowie zgłosili: Grzegorza Karpińskiego, Witolda Pahla (obaj PO), Mieczysława Łuczaka (PSL), Jarosława Matwiejuka (Lewica) i Arkadiusza Mularczyka (PiS).

Podczas wtorkowych obrad komisji posłowie PiS pytali, dlaczego klub PO zdecydował się wysunąć dwóch kandydatów. "To niedopatrzenie, że taka sytuacja ma miejsce, zawsze Konwent Seniorów umawiał się odnośnie wysuwanych kandydatur, była to elegancka formuła i została ona teraz podeptana" - mówiła wiceprzewodnicząca komisji Beata Kempa (PiS).

Jej zdaniem ważne jest, aby Rada miała w swym składzie przedstawicieli wszystkich klubów sejmowych, gdyż wtedy zapewniona będzie jej reprezentatywność.

"O tym, kto spośród posłów wejdzie w skład Rady zadecyduje cały Sejm, zgłaszając dwóch kandydatów nie zrobiliśmy niczego niezgodnego z regulaminem i obowiązującym prawem, klub PO będzie popierał swoich kandydatów" - odpowiadał posłom PiS Wojciech Wilk (PO).

Nad kandydaturami Sejm ma głosować jeszcze w tym tygodniu

Ostatecznie sejmowa komisja udzieliła pozytywnych rekomendacji wszystkim pięciu kandydatom, przedstawiciele PiS wstrzymali się od głosu podczas opiniowania posłów z PO. Nad kandydaturami Sejm ma głosować jeszcze w tym tygodniu.

Zgodnie z ustawą Krajowa Rada Prokuratury ma składać się z dwudziestu pięciu członków. W jej skład wejdą: minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawiciel prezydenta, czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, trzech prokuratorów wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz jedenastu prokuratorów, wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych.

Kadencja Krajowej Rady Prokuratury trwa 4 lata. KRP zgodnie z ustawą m.in. opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących prokuratury; wysłuchuje informacji prokuratora generalnego o działalności prokuratury i wyraża opinie w tym zakresie; wyraża opinię w przedmiocie wniosku premiera o odwołanie prokuratora generalnego przed upływem kadencji, rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia stanowisk prokuratorskich, zajmuje stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie w trakcie trwania kadencji z pełnienia funkcji prokuratora, uchwala zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów i czuwa nad ich przestrzeganiem.