Jeszcze tylko półtora miesiąca pozostało spółkom akcyjnym na zorganizowanie zwyczajnych walnych zgromadzeń. W tym roku po raz pierwszy aby wziąć udział w głosowaniu, nie wystarczy być akcjonariuszem. Trzeba jeszcze wystąpić do domu maklerskiego z żądaniem wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu. Od wejścia w życie znowelizowanych przepisów kodeksu spółek handlowych, tj. od 3 sierpnia 2009 r., posiadacze akcji zdematerializowanych (czyli tych, które zamiast papierowej formy funkcjonują w postaci komputerowego zapisu) nie muszą też blokować akcji do czasu zakończenia zgromadzenia.

– W ten sposób o losach spółki publicznej mogą decydować osoby, które w dniu walnego nie są już akcjonariuszami – ostrzega dr Karolina Kocemba z kancelarii Tomczak i Partnerzy.

Akcje bez blokady

– Przed 3 sierpnia 2009 roku sprawa była prosta. Jeśli ktoś chciał wziąć udział w WZ, musiał na wyznaczony dzień walnego posiadać akcje, a zabezpieczeniem tego była blokada tych papierów na rachunku – mówi dr Karolina Kocemba.

Obecnie nie trzeba być akcjonariuszem spółki publicznej, aby uczestniczyć w walnym. Możliwe jest bowiem przenoszenie akcji w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia. Ważne jest, aby być akcjonariuszem na 16 dni przed datą walnego.

– Byli akcjonariusze mogą wykorzystać liberalizację prawa dla rozgrywania własnych interesów – przyznaje Ewa Piwowar, dyrektor zarządzająca w Departamencie Relacji Inwestorskich Banku BPH (który także jest spółką publiczną).

W takiej sytuacji próby zakłócania przebiegu walnych zgromadzeń powinny być uniemożliwiane na podstawie przepisów porządkowych.

Imienne zaświadczenia

Nowelizacja wprowadziła do polskiego prawa kontrowersyjny record date, czyli system dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zgodnie z nim tylko osoby będące akcjonariuszami spółki publicznej na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia mają prawo w nim uczestniczyć. Obecnie aby wziąć udział w WZ spółki publicznej, trzeba wystąpić do domu maklerskiego z żądaniem wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym.

– Takie wystąpienie powinno nastąpić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date – tłumaczy Jarosław Kamiński, prawnik w departamencie korporacyjnym kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.

Na podstawie imiennych zaświadczeń domy maklerskie przekazują Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA listę osób, którym je wydano. Następnie KDPW sporządza i przekazuje spółce zbiorczy wykaz osób uprawnionych do udziału w walnym. W oparciu o taki wykaz oraz o akcje złożone w spółce przygotowuje się listę uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu.