Zmiany wprowadza przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt nowelizacji ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), który wczoraj został przyjęty przez Radę Ministrów.

Zakres przedsięwzięć

Zgodnie z przygotowanym projektem Ministerstwo Gospodarki chce poszerzyć zakres przedsięwzięć, na które może być przeznaczona pomoc finansowa udzielana przez Agencję. Według nowych przepisów PARP będzie mogła wesprzeć mikro, małych i średnich przedsiębiorców przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie lub udział w europejskich programach proinnowacyjnych, a także przeznaczyć środki na dostosowanie działalności do zmieniających się warunków rynkowych, w szczególności wywołanych kryzysem gospodarczym i finansowym.