Osoba, która wbrew sądowemu zakazowi wybierze się na imprezę masową, trafi do więzienia nawet na dwa lata. Organizator imprezy będzie mógł zniszczyć materiały utrwalające jej przebieg już po 60 dniach. Takie zmiany będą konsekwencją nowelizacji kodeksu karnego i ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Nad zmianami pracuje sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Zakazane imprezy

Zakaz wstępu na imprezę masową (mecz piłki nożnej, imprezę rozrywkowo-artystyczną w teatrze, filharmonii, operetce, muzeum, bibliotece, galerii sztuki, domu kultury, szkole, na otwartym terenie, zamkniętą imprezę masową dla pracowników itd.) pojawi się w kodeksie karnym w katalogu orzekanych przez sąd tzw. środków karnych. Będzie to dodatkowa dolegliwość wymierzona sprawcy przestępstwa lub wykroczenia zamiast lub obok kary.

W wypadku stosowania środka, jakim jest zakaz uczestniczenia w imprezach masowych, skazany będzie musiał również stawić się osobiście w czasie trwania takiej imprezy w wyznaczonym przez właściwego komendanta miejscu lub na policji.