Specjalny system informatyczny zgromadzi dane o wpływie działalności przedsiębiorców na środowisko naturalne.
Zostanie utworzony system informatyczny inspekcji ochrony środowiska, w którym będą gromadzone i przetwarzane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Znajdą się w nim także informacje o poważnych awariach, a nawet o transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Takie rozwiązanie przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz o działach administracji rządowej, którego pierwsze czytanie odbędzie się na rozpoczynającym się dzisiaj trzydniowym posiedzeniu Sejmu.
Ekoinfonet, bo tak ma nazywać się specjalny system informatyczny, będzie prowadzony i nadzorowany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W takiej informatycznej bazie danych znajdą się informacje o zakresie i sposobie korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców. Informacje te są przekazywane urzędom marszałkowskim i wojewódzkim inspekcjom ochrony środowiska co pół roku. Dlatego w systemie znajdą się np. informacje o tym ile dana firma wyemitowała dwutlenku węgla do atmosfery czy wypuściła ścieków do wód lub ziemi.
W Ekoinfonecie znajdą się także informacje o wynikach kontroli w firmach, które przeprowadzają inspektorzy. Odpowiedzialnym za wprowadzanie tych danych do systemu będzie wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, utworzenie systemy Ekoinfonet będzie przebiegało etapami. W 2010 roku mają zostać utworzone bazy danych, co zostanie przeznaczone 5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przyszłym roku ma zostać zbudowany system łączności i zakupiony sprzęt informatyczny. Ten etap pochłonie z NFOŚiGW 6 mln zł. W 2012 roku zostaną wdrożone bazy danych, co ma kosztować 4 mln zł.
5 mln zł z NFOŚiGW zostanie przeznaczonych na utworzenie bazy danych