Zgodnie z ustawą, w katalogu podstawowych działań Służby Więziennej znalazły się: "prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych" oraz obowiązek "humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności". Za nieprzestrzeganie przez funkcjonariuszy tych wytycznych, a w szczególności za niehumanitarne traktowanie, uwłaczające godności osadzonego, grożą sankcje dyscyplinarne.

Ustawa mówi, że obowiązek przeciwdziałania mobbingowi ma każdy przełożony w Służbie.

Ustawa określa katalog środków przymusu bezpośredniego

Ustawa określa katalog środków przymusu bezpośredniego, które mogą zostać użyte przez strażników zarówno wobec osadzonych, jak i osób, które przychodzą do nich na widzenie, a zakłócą porządek w więzieniu.

Wobec więźniów strażnicy będą mogli używać paralizatorów i środków utrudniających ucieczkę (chodzi o specjalną blokadę na kolano, którą zakłada się skazanemu, by nie mógł uciec).

Wobec odwiedzających skazanego, którzy zakłócą porządek na terenie więzienia, możliwe będzie stosowanie: siły fizycznej, kajdanek lub prowadnic, siatki obezwładniającej, chemicznych środków obezwładniających, urządzeń oślepiających, paralizatorów, pałek służbowych i pocisków niepenetracyjnych z broni gładkolufowej.