Ponad 600 z prawie 1,5 tys. spraw prowadzonych w 2009 roku przez Prokuratorię Generalną zakończyło się wygraną, ponad 100 przegraną, a ponad 700 w inny sposób, np. zawarciem ugody - wynika z zaprezentowanego dziś w Sejmie sprawozdania.

Posłowie komisji Skarbu Państwa zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Prokuratorii Generalnej w 2009 roku.

W 2008 roku zarejestrowano w Prokuratorii Generalnej 1 tys. 466 spraw, a w 2009 roku 2 tys. 636. W ubiegłym roku zakończono 1 tys. 437 spraw, z tego 600 wygranych, 26 częściowo wygranych, 110 przegranych i 727 zakończonych w inny sposób, np. zawarciem ugody. W sprawach przeciwko Skarbowi Państwa suma roszczeń oddalonych wyniosła ok. 1 mld 765 mln zł, natomiast zasądzonych - 79 mln zł.

"Mam wrażenie, że większość trudniejszych spraw jeszcze przed nami. Nie jestem pewien, czy uda się utrzymać aż tak wysoką skuteczność, ponieważ roszczeń do Skarbu Państwa jest bardzo dużo. Będziemy jednak robili wszystko, żeby Skarb Państwa nie przegrał tych spraw, a jeżeli przegrywa, żeby przegrywał jak najmniej" - powiedział w czwartek prezes Prokuratorii Marcin Dziurda.

Zastępstwo procesowe

Zgodnie z przepisami ustawy o Prokuratorii Generalnej, w sprawach wymagających znajomości obcego prawa, instytucja ta może powierzyć zastępstwo procesowe. W 2009 r. takie zastępstwo udzieliła w nowych sprawach: Traco Deutsche Travertinwerke GmbH przeciwko Polsce (wstępna wartość roszczenia to 8 mln euro), Laboratories Servier S.A.S., Biofarma S.A.S., Arts Et Techniques Progres S.A.S. przeciwko Polsce (100 mln euro), East Cement Investment Company przeciwko Polsce (750 mln dolarów).

Łącznie we wszystkich arbitrażach międzynarodowych toczących się w 2009 r., obejmujących także sprawy wszczęte w latach poprzednich, wstępna wartość żądań powodów w stosunku do Polski sięgnęła 50 mld zł.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2009 r. plan wydatków Prokuratorii Generalnej wyniósł 26 mln 913 tys. zł. W lipcu 2009 roku zmniejszono go w ramach cięć budżetowych o 741 tys. zł. Ze względu na konieczność pokrycia kosztów obsługi prawnej zewnętrznych kancelarii prawniczych w najważniejszych postępowaniach arbitrażowych, budżet został następnie zwiększony o 2 mln 530 tys. zł pochodzące z rezerwy budżetu. W związku z tym łączny plan wydatków na 2009 r. wyniósł ok. 28 mln 700 tys. zł, z czego wydano ok. 27 mln zł 550 tys. zł.