Zamiast płacić grzywnę na rzecz Skarbu Państwa, rodzic, który uniemożliwia drugiemu kontakt z dzieckiem wypłaci mu za każde utrudnienie kwotę określoną przez sąd opiekuńczy.
Za utrudnianie i uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem sąd opiekuńczy nakaże osobie sprawującej nad nim pieczę zapłatę określonej kwoty drugiemu rodzicowi – przewiduje projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który wczoraj przyjął rząd.
Do zapłaty na rzecz rodzica, pod którego pieczą dziecko pozostaje, sąd zobowiąże również osobę, której kontaktu z dzieckiem zakazał, a ona nadal je nachodzi. Wysokość kwoty sąd określi każdorazowo, biorąc pod uwagę sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty. Karanie w ten sposób rodziców ma usprawnić egzekucję orzeczeń dotyczących kontaktów z dzieckiem.