Bank może dokonać potrącenia swoich wierzytelności z rachunku bieżącego poręczyciela kredytu, ponieważ nie ma przepisów szczególnych, które możliwość taką by wyłączały.
Marek K. zajmował się rozprowadzaniem sprzętu gospodarstwa domowego znanej firmy. W związku z tym zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim umowę dotyczącą prowadzenia działalności agencyjnej. Polegała ona na tym, że na zakup sprzętu bank udzielał kredyty osobom, które go kupowały. Spłatę poręczył Marek K. z żoną.

Zadłużenie narastało