Organizator wyjazdu jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wobec klienta. Biuro podróży nie może zwolnić się od odpowiedzialności i odesłać klienta do kontrahentów, z pomocą których została zorganizowana impreza. Dzięki temu klient nie musi dochodzić swoich racji w kairskim hotelu czy u tureckich linii lotniczych. Turysta po prostu zgłasza swoje zażalenia do biura, w którym wykupił wczasy lub wycieczkę.

Podstawa reklamacji

Klienci biur podróży, wyjeżdżając na wakacje, powinni zabrać ze sobą umowę, program imprezy, katalog oraz warunki uczestnictwa. Pomoże im to w sprawdzeniu, czy biuro wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Jeżeli w umowie nie zawarto szczegółów dotyczących kategorii i wyposażenia hotelu, rodzaju zapewnionych posiłków oraz programu zwiedzania, wtedy przesądzają informacje zawarte w katalogu lub programie imprezy. Z reguły zdjęcia w katalogach nie oddają rzeczywistości. Dlatego należy zwrócić uwagę na informacje pisemne dotyczące hotelu. Jeżeli w rzeczywistości nie będzie on odpowiadał opisowi zawartemu w katalogu, turysta ma prawo żądać, aby przeniesiono go do takiego hotelu, który będzie zgodny z opisem. W razie odmowy – może żądać od organizatora turystyki obniżenia ceny imprezy. Przy ustalaniu wysokości roszczeń konsumenta można posiłkowo stosować tzw. tabelę frankfurcką ustalania obniżek ceny.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa ma uczestnik wycieczki.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Uprawnień klientów, którzy wykupili wycieczki last minute
- Terminów reklamacji
- Kiedy organizator może podnieść cenę wycieczki
- Weryfikacji biura podróży