Z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach wynika, że nie można przetwarzać danych ludzi, którzy nie są podejrzani o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. W dodatku administrator takiej bazy danych musi usunąć informacje, jeżeli uzyska wiadomość, że zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi wprowadzono informacje do zbioru, nie ma znamion czynu zabronionego.

Biuro RPO interweniuje

Zdaniem prawników z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Policja nie tylko przetwarza dane niektórych osób wylegitymowanych, ale też nie usuwa ich z systemu. Gromadzenie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) danych osób, które nie popełniły czynów zabronionych, powoduje wiele niedogodności dla tych osób. Nie będą one mogły w przyszłości podjąć pracy w Policji, organach związanych z bezpieczeństwem państwa, wymiarze sprawiedliwości czy w innych zawodach, w których wymagana jest nieskazitelność charakteru.

Okazuje się, że do Biura RPO wpłynęło już kilka tego typu skarg.