Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało rozporządzenie do ustawy o organizacji imprez masowych, w którym określiło uprawnienia i kwalifikacje służb porządkowych. Będą one mogły dokonywać przeszukania ubrań, toreb, plecaków uczestników imprezy masowej.

Przeszukania ubrania osoby wchodzącej na stadion będzie mogła dokonać tylko osoba tej samej płci. Każdy ochroniarz musi wcześniej okazać osobie przeszukiwanej swój identyfikator i użyć zwrotu: służba porządkowa. W przypadku próby wniesienia narzędzi niebezpiecznych, takich jak broń lub środki odurzające, race, petardy czy alkohol, służby porządkowe mają obowiązek zatrzymać uczestnika i przekazać go policji.

Tożsamość osoby kontrolowanej będzie sprawdzana na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy czy innych dokumentów zawierających fotografię i adres. W razie gwałtownych zakłóceń porządku członkowie ochrony mogą zrezygnować z procedury legitymowania i wzywania do zaprzestania działań niebezpiecznych.

Projekt rozporządzenia przewiduje także wprowadzenie obowiązku posiadania jednolitego i umożliwiającego łatwą identyfikację ubioru przedstawiciela służb porządkowych. Rozporządzenie wprowadza także wymóg dla kierowników do spraw bezpieczeństwa i członków służby odbycia szkoleń. Tematami szkoleń powinny być m.in. zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania, psychologii, kryminologii i kryminalistyki, prawa karnego, prawa administracyjnego, cywilnego, procedury karnej i cywilnej. Szczególnie wiele miejsca, bo aż dziewięć godzin powinno się przeznaczyć na szkolenia z zakresu zabezpieczenia imprez masowych.

W rozporządzeniu nie uwzględniono jednak postulatów Polskiego Związku Pracodawców Ochrony, który domagał się uzupełnienia szkoleń o przedmioty z zakresu przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej, wiarygodności dokumentów czy technik przeglądania bagażu.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.