Według przedstawicieli firmy, obecne przepisy nie są w tej sprawie jednoznaczne - niektóre, choć nie wszystkie, interpretacje uznają bonifikatę za karę umową, a ta - zgodnie z kodeksem cywilnym - nie należy się, gdy niedotrzymanie umowy jest działaniem siły wyższej.

W czwartek prezes Enionu Krzysztof Pubrat zaproponował, by w tej sprawie zorganizować konsultacje branżowe w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, aby wypracować stanowisko dystrybutorów energii w tej sprawie. Przedłożył też wstępną propozycję nowych regulacji, które dawałyby odbiorcom prawo do wypłaty bonifikat za przerwy w dostawie prądu nawet wówczas, jeśli brak zasilania jest efektem działania siły wyższej, np. katastrofy naturalnej.

"Katastrofa ze stycznia tego roku pokazała, że zmiany w przepisach regulujących odpowiedzialność operatorów energii są potrzebne. Jednoznaczne zapisy pozwolą na szybką wypłatę bonifikat zgodnie z prawem, a branża zyska możliwość zarządzania tym ryzykiem" - uważa prezes, który uczestniczył w posiedzeniu parlamentarnej stałej komisji ds. energetyki.

Zdaniem przedstawicieli Enionu, najbardziej czytelne byłyby regulacje uniezależniające wypłatę bonifikaty od przyczyny przerwy w dostawie prądu. Według prezesa, zmiany w prawie mają rozszerzyć uprawnienia i zakres ochrony odbiorców energii, szczególnie gospodarstw domowych. Natomiast firmy energetyczne mogłyby skuteczniej zarządzań i minimalizować ryzyka związane z koniecznością wypłaty odbiorcom bonifikat w razie awarii i przerw w dostawach prądu. Dodatkowe koszty związane z ustawowym obowiązkiem wypłaty bonifikat miałyby być uwzględnione w taryfie firm energetycznych.

W marcu Enion ogłosił, że zaistniałe w styczniu szkody i przerwy w dostawie energii zostały wyrządzone "działaniem siły wyższej". W związku z tym - jak mówiła wówczas rzeczniczka firmy - zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma podstaw do uznania wniosków odbiorców o wypłatę bonifikat i odszkodowań. Spółka argumentowała, że nie miała wpływu na wystąpienie nadzwyczajnych warunków atmosferycznych i natychmiast podjęła wszelkie działania służące przywróceniu dostaw energii.