W razie umorzenia egzekucji prowadzonej z nieruchomości komornik musi złożyć wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęcie tej egzekucji
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i zaproponowało w nim zmianę przepisów regulujących postępowanie komornika w razie prowadzenia egzekucji z nieruchomości. W przypadku umorzenia egzekucji komornik będzie miał obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęciu egzekucji ze zbioru dokumentów.
W ten sposób z ksiąg wieczystych zostaną usunięte nieaktualne wpisy, które dezinformują wierzycieli dłużnika i kontrahentów zainteresowanych na przykład zakupem nieruchomości, w stosunku do której toczyło się postępowanie egzekucyjne.