Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i zaproponowało w nim zmianę przepisów regulujących postępowanie komornika w razie prowadzenia egzekucji z nieruchomości. W przypadku umorzenia egzekucji komornik będzie miał obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęciu egzekucji ze zbioru dokumentów.

W ten sposób z ksiąg wieczystych zostaną usunięte nieaktualne wpisy, które dezinformują wierzycieli dłużnika i kontrahentów zainteresowanych na przykład zakupem nieruchomości, w stosunku do której toczyło się postępowanie egzekucyjne.

Według obowiązujących przepisów, komornik ma tylko obowiązek przesłać do sądu wieczystoksięgowego wniosek o wpis w księdze wieczystej z informacją o wszczęciu egzekucji lub złożenia wniosku do zbioru dokumentów. Robi to jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania do zapłaty długu w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości.

Przepisy projektu nowelizacji zobowiązują też komornika do zawiadomienia sądu o wszczęciu i ukończeniu egzekucji. Umożliwi to sądowi podjęcie działań nadzorczych nad komornikiem, co będzie miało wpływ na większą prawidłowość postępowania egzekucyjnego.