Dziś Sejm zajmie się sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach dotyczącym rządowego projektu nowelizacji w kodeksie karnym.

Karanie ataków na cywili

Zgodnie ze Statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego do polskiego prawa ma zostać wprowadzona odpowiedzialność karna osób biorących udział w masowym zamachu skierowanym przeciwko ludności cywilnej, podjętym w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji. Takie czyny będą podlegały karze minimum trzech lat pozbawienia wolności. Także atakowanie w czasie działań zbrojnych strefy zdemilitaryzowanej, a więc miejscowości, niebronionego obiektu czy strefy sanitarnej, będzie grozić więzieniem od 5 do 25 lat.

– Sprecyzowanie zasad odpowiedzialności żołnierzy jest bardzo wskazane, gdyż rozmaite konflikty za granicą czynią realną groźbę takiej przestępczości, a mamy trudności z ustaleniem zasad zachowania np. na polu walki – uważa profesor Piotr Kruszyński, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego.