Inwestorzy, którzy niezgodnie z prawem wybudowali budynki, łatwiej będą mogli je zalegalizować. Senat przesłał już do Sejmu przygotowany projekt nowelizacji prawa budowlanego, który przewiduje zmiany w zakresie dokumentów potrzebnych do legalizacji.

Warunki zabudowy

Zgodnie z tą nowelizacją właściciel samowoli położonej na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, będzie musiał przedstawić inspektorowi nadzoru budowlanego decyzję o warunkach zabudowy. Decyzja ta nie będzie jednak musiała być wydana przed wszczęciem postępowania. Wystarczy, że inwestor uzyska ją nawet już po wybudowaniu budynku.

– Nowelizacja prawa budowlanego umożliwia legalizację obiektów zgodnych z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy bez względu na termin uzyskania przez tę decyzję przymiotu ostateczności – tłumaczy Joanna Świostek, adwokat w BSJP Legal and Tax Advice.

Ułatwienia dla właścicieli

Dla właścicieli samowoli położonych na obszarach nieobjętych miejscowymi planami to bardzo ważna zmiana. Do tej pory legalizacja budynku w ich przypadku była praktycznie niemożliwa. Wójtowie, burmistrzowie albo prezydenci miast nie chcieli wydawać warunków zabudowy dla obiektów, które choćby w części już istniały. Brak tego dokumentu uniemożliwiał z kolei powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego dokonanie legalizacji. Teraz to się zmieni.

– Nowelizacja ułatwi legalizację samowoli budowlanych na obszarach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W takich przypadkach właściciel nieruchomości musi przedłożyć do inspektora nadzoru m.in. decyzję o warunkach zabudowy. Do tej pory musiała ona być ostateczna w dniu wszczęcia postępowania, co oznacza, że przed wybudowaniem samowoli inwestor musiał mieć warunki zabudowy – mówi Anna Macińska, dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.