Legalizując samowolę budowlaną, inwestor musi wykazać, że jego budynek nie narusza przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz techniczno-budowlanych.
Od 6 sierpnia trzeba wypełnić więcej obowiązków związanych z legalizacją samowoli budowlanych. Na dostarczenie wszystkich potrzebnych do legalizacji dokumentów jest maksymalnie 30 dni.

Warunki zabudowy