Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, pod warunkiem że nadaje się ono do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być także nazwa, symbol, grafika lub nawet adres domenowy, a także sama kompozycja kolorystyczna czy forma przestrzenna. Przedsiębiorcy mogą uzyskać urzędową ochronę na oryginalny kształt towaru lub opakowania, a nawet melodię lub inny sygnał dźwiękowy, który jest wykorzystywany np. w reklamach. Przedmiotem ochrony może być jednak tylko znak towarowy jako całość, a nie część (fragment) tego oznaczenia handlowego, niezależnie od jego kompozycji.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

• Dlaczego warto chronić znak towarowy?
• Jakie oznaczenie nie zostanie uznane jako znak towarowy?
• Gdzie należy złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego?
• Kiedy przedsiębiorca może w sąsiedztwie swojego znaku towarowego umieścić literę „R” wpisaną w okrąg?
• Jakie uprawnienia ma przedsiębiorca, któremu przysługuje prawo ochronne na znak towarowy?
• Jak można zarabiać na prawie ochronnym na znak towarowy?
• Ile wynoszą opłaty związane z ochroną znaków towarowych?

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zarejestrować znak towarowy i na nim zarabiać