Krajowa Rada Radców Prawnych wystąpiła do Ministerstwa Edukacji z inicjatywą wprowadzenia do programu szkół średnich zajęć z zakresu prawa. Miałyby być one prowadzone bezpłatnie przez prawników pod nadzorem nauczycieli.
Czy potrzebna jest dziś edukacja prawnicza w szkołach?
PIOTR BOBER