Najpóźniej do 31 marca użytkownicy wieczyści powinni uiścić opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu. W tym roku dla wielu z nich może być to spory problem. Gminy aktualizują bowiem opłaty za wieczyste użytkowanie. W efekcie przeszacowania wartości działek podwyżki sięgają nawet 5600 proc. (krakowska drukarnia będzie musiała zapłacić 76 tys. zł zamiast dotychczasowych 1350 zł). Podobne przykłady znajdziemy w innych miastach. Opłata roczna dla lokatora mieszkania o powierzchni 50 m2 przy ul. Freta wzrosła z dotychczasowych 150 zł do aż 2700 zł rocznie (1800 proc.). W Łodzi opłatę za użytkowanie wieczyste dla 100-metrowego domu przy ul. Zelwerowicza gmina podniosła z 600 do 1800 zł rocznie (300 proc.).

– Wzrost opłat z jednej strony wynika z upływu czasu od ostatniej aktualizacji, z drugiej zaś strony z rosnących cen gruntów – wyjaśnia Urszula Majewska z Wydziału Organizacyjnego Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

W centrum stolicy ostatnia kompleksowa aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych na cele mieszkalniowe miała miejsce w 1993 roku.

– Wieloletnie zaległości w wycenach gruntów prowadzą do zachwiania budżetów, a nawet do bankructw firm – ostrzega Arkadiusz Protas, wiceprezes Business Centre Club.

Podwyżki dotkną także osób prywatnych, ponieważ opłata za użytkowanie wieczyste jest częścią składową czynszów za mieszkania.