Dalszego wzrostu wynagrodzeń domagają się sędziowie - pisze "Nasz Dziennik". Apelują do rządu i parlamentarzystów o przygotowanie w najbliższym czasie stosownych rozwiązań prawnych. Ostrzegają, że bezczynność w tej sprawie organów państwowych może się skończyć kolejnymi akcjami protestacyjnymi.

Aktualny poziom uposażeń sędziowskich nie zapewnia pełnej realizacji zawartej w Konstytucji zasady mówiącej o zapewnieniu sędziom wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu - stwierdza w podjętej właśnie uchwale Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Dlatego sędziowie apelują do rządu i parlamentarzystów o "kontynuowanie prac nad regulacjami dotyczącymi wysokości wynagrodzeń sędziowskich".

Oczekiwania wobec rządu

Stowarzyszenie oczekuje od rządu "niezwłocznego zaproszenia do rozmów oraz przedstawienia docelowego, spójnego modelu wynagrodzeń sędziowskich".

W przypadku braku jakichkolwiek działań ze strony organów państwa "Iustitia" ostrzega, że może to doprowadzić do "kolejnych akcji protestacyjnych środowiska sędziowskiego".