W bieżącym tygodniu wyznaczono o około jedną trzecią mniej sesji sądowych niż zwykle - poinformował rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" sędzia Bartłomiej Przymusiński.

Od poniedziałku do piątku trwa kolejny protest - tzw. tydzień bez wokand, organizowany przez stowarzyszenie.

Jednym z głównych postulatów stowarzyszenia jest ukształtowanie wynagrodzeń sędziowskich na poziomie zapewniającym "warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi sędziowskich obowiązków".

W piątek Sejm przyjął senackie poprawki do nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych dotyczącej podwyżek dla sędziów i prokuratorów. Ustawa trafiła teraz do podpisu prezydenta. Ustawa m.in. określa mnożniki podstawy wynagrodzenia tak, by płace sędziów i prokuratorów mogły wzrosnąć o kwotę co najmniej 1000 zł - niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Jak powiedziała dziś prezes SSP "Iustitia", sędzia Irena Kamińska, terminy "dni bez wokand" zostały ustalone jeszcze jesienią ubiegłego roku. "Sędziowie sami podejmują decyzje, czy brać udział w kolejnych protestach, czy też nie" - zaznaczyła.

"Mnożniki przyjęte w uchwalonej przez Sejm nowelizacji nie są spełnieniem sędziowskich postulatów"

Kamińska dodała, że mnożniki przyjęte w uchwalonej przez Sejm nowelizacji nie są spełnieniem sędziowskich postulatów. Zaznaczyła jednak, że w obecnej chwili brać należy także pod uwagę trwający kryzys gospodarczy i realną sytuację.

Prezes poinformowała także, iż na drugą połowę maja zaplanowane zostało nadzwyczajne zebranie delegatów stowarzyszenia, które zajmie się m.in. kwestią sędziowskich wynagrodzeń oraz koncepcjami reformy sądownictwa w naszym kraju.

"Zjazd delegatów jest najwyższą władzą stowarzyszenia, majowe zebranie określi nowe kierunki działania" - powiedziała.

Najmniej sesji zaplanowano w okręgu radomskim

Według danych "Iustiti", pochodzących z 27 spośród 45 okręgów sądowych, w bieżącym tygodniu sędziowie zaplanowali 6814 sesji. W tygodniu wcześniejszym odbyły się natomiast 10193 sesje.

Najmniej sesji zaplanowano w okręgu radomskim - tylko 25 proc. w porównaniu z ich liczbą w poprzednim tygodniu pracy. O ponad połowę mniej sesji niż zwykle zaplanowano także w okręgach: łomżyńskim, słupskim, bielskim, tarnobrzeskim i legnickim.

Poprzednie "dni bez wokand" odbyły się we wrześniu i listopadzie ubiegłego roku oraz w styczniu i lutym roku bieżącego.