Nowe przepisy prawne dotyczące praw dzieci m.in. w przypadku rozwodu były tematem szkolenia dla sędziów rodzinnych, zorganizowanego przez ministra sprawiedliwości i pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Prawa dzieci do kontaktu z obojgiem rodziców, także po rozwodzie, obowiązek ustalania planu wychowawczego przy rozstrzyganiu o władzy rodzicielskiej, możliwość kierowania rodziców na terapię rodzinną oraz skuteczna egzekucja orzeczeń sądów - to główne zmiany w przepisach, na które podczas konferencji prasowej zwracali uwagę ministrowie Krzysztof Kwiatkowski i Elżbieta Radziszewska.

Konferencja poprzedziła szkolenie dla sędziów rodzinnych "Dobro dziecka w relacjach między rodzicami" dotyczące nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie w czerwcu ubiegłego roku i objęła szereg zagadnień regulujących m.in. relacje między rodzicami i dziećmi.

"Nowelizacja wzmocniła prawo dziecka do wysłuchania"

Jak podkreśliła Radziszewska, wprowadzone zmiany pozwalają na zapewnienie lepszej opieki rodziców nad dziećmi, także wtedy gdy się rozstają. "Cały czas jest z tym problem: wyroki sądów rodzinnych nie są realizowane, rodzice nie potrafią się porozumieć dla dobra dziecka. Teraz dajemy sędziom do ręki narzędzie, które zmusi rodziców do porozumienia się w sprawie opieki nad dziećmi i realizacji wyroku" - mówiła Radziszewska.

Podkreśliła, że zmiany te były konsultowane z organizacjami pozarządowymi i zyskały akceptację zarówno środowisk walczących o prawa ojców, jak i organizacji kobiecych.

Kwiatkowski przypomniał, że nowelizacja wzmocniła prawo dziecka do wysłuchania, zarówno przez rodziców, jak i przez sąd. Wprowadziła także tzw. plan wychowawczy, czyli porozumienie pomiędzy rodzicami dotyczące opieki nad dzieckiem, które powinni zawierać przy rozstaniu. Nowela umożliwiła również kierowanie rodziców, którzy nie mogą się porozumieć, na terapię rodzinną.