Zostanie wprowadzona kadencyjność władz związków sportowych – przewiduje projekt ustawy o sporcie, którym wczoraj zajmowała się sejmowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki. Rozpatrywała ona sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej w sprawie rozwiązań, które zaproponował resort sportu. Prace komisji zostaną zakończone dopiero na następnym posiedzeniu.

Zgodnie z projektem zarządy związków sportowych będą funkcjonować przez czteroletnie kadencje. Prezes takiego związku będzie mógł sprawować władzę maksymalnie przez dwie takie kadencje bezpośrednio następujące po sobie.

Komisja sportu nie godzi się, by prawo bardziej ingerowało w statuty związków. Dlatego odrzuciła zapis, by przepisy ograniczały liczbę osób w zarządach związków.

W pierwotnych propozycjach określono, że liczba osób zasiadających w zarządach miała wynieść maksymalnie 12. Teraz nie będzie takiego limitu. Nie wiadomo, czy w ogóle utrzymają się jakiekolwiek propozycje ingerujące w działania związków sportowych.