W jaki sposób inwestycje prośrodowiskowe wpływają na jakość życia mieszkańców? Czy warto ponosić milionowe wydatki na ochronę środowiska?
Ochrona środowiska należy do podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Korzystając ze środków własnych, funduszy ochrony środowiska, dotacji z Unii Europejskiej i innych źródeł, samorządy realizują wyznaczone prawem zadanie w szybkim tempie. Nowe oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna, modernizacje dróg, usprawniające przejazd i ograniczające hałas i emisje, to przykłady inwestycji, które świadczą nie tylko o istocie i roli samorządu, a przede wszystkim pozwalają zmieniać jakość życia mieszkańców. Wpływa na to przede wszystkim presja prawa i rosnące wymagania mieszkańców połączone z właściwym podejściem władz samorządowych. W konsekwencji przynosi to zauważalne efekty w środowisku. To z kolei z punktu widzenia interesu mieszkańców opłaca się bezsprzecznie. Inwestycje w ochronie środowiska, chociaż wykazują stosunkowo długie okresy zwrotu nakładów finansowych, sprzyjają poprawie jakości życia ludzi i szybszemu rozwojowi gmin, powiatów i województw. Przede wszystkim inwestycje w środowisko zdecydowanie poprawiają atrakcyjność miast, powiatów i regionów, a te jako bardziej atrakcyjne przyciągają nowych inwestorów – niejednokrotnie też nowych mieszkańców. Tak pojmowany rozwój może się realizować w różny sposób. Ma on znaczenie nie tylko dla rozwijania działalności gospodarczej, ale też przy podejmowaniu decyzji o budowie domu mieszkalnego przez tego samego inwestora. Równocześnie wiele samorządów podejmuje wysiłek wsparcia mieszkańców w ich własnych inwestycjach proekologicznych. W końcu działalność proekologiczna jednostek samorządu terytorialnego przekłada się na jego promocję, a w konsekwencji rozwój turystki.

Zbigniew Wielogórski, starosta siedlecki