Ochrona środowiska należy do podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Korzystając ze środków własnych, funduszy ochrony środowiska, dotacji z Unii Europejskiej i innych źródeł, samorządy realizują wyznaczone prawem zadanie w szybkim tempie. Nowe oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna, modernizacje dróg, usprawniające przejazd i ograniczające hałas i emisje, to przykłady inwestycji, które świadczą nie tylko o istocie i roli samorządu, a przede wszystkim pozwalają zmieniać jakość życia mieszkańców. Wpływa na to przede wszystkim presja prawa i rosnące wymagania mieszkańców połączone z właściwym podejściem władz samorządowych. W konsekwencji przynosi to zauważalne efekty w środowisku. To z kolei z punktu widzenia interesu mieszkańców opłaca się bezsprzecznie. Inwestycje w ochronie środowiska, chociaż wykazują stosunkowo długie okresy zwrotu nakładów finansowych, sprzyjają poprawie jakości życia ludzi i szybszemu rozwojowi gmin, powiatów i województw. Przede wszystkim inwestycje w środowisko zdecydowanie poprawiają atrakcyjność miast, powiatów i regionów, a te jako bardziej atrakcyjne przyciągają nowych inwestorów – niejednokrotnie też nowych mieszkańców. Tak pojmowany rozwój może się realizować w różny sposób. Ma on znaczenie nie tylko dla rozwijania działalności gospodarczej, ale też przy podejmowaniu decyzji o budowie domu mieszkalnego przez tego samego inwestora. Równocześnie wiele samorządów podejmuje wysiłek wsparcia mieszkańców w ich własnych inwestycjach proekologicznych. W końcu działalność proekologiczna jednostek samorządu terytorialnego przekłada się na jego promocję, a w konsekwencji rozwój turystki.

Zbigniew Wielogórski, starosta siedlecki