Po podaniu dokładniejszych kryteriów wyszukiwania, znaleźliśmy konta dziewcząt, które w nazwach swoich profili zamieszczały następujące deklaracje - „wysyłam foteczki za 30 zł przelewem lub doładowanie”, „ale sexy kicia doładowanie Plus (mała)” lub „panom wyślę fotki za doładowanie z Orange”. Mimo że użytkowniczki zwykle twierdzą, iż są pełnoletnie, twarze widniejące na ich profilowych zdjęciach, bardzo często są jednak dziecinne. 

Zgodnie z regulaminem Naszej Klasy, który można znaleźć na portalu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników. Treści zamieszczane przez użytkowników nie są bowiem poglądami i opiniami twórców serwisu. Administrator ma prawo do usuwania zabronionych przez prawo materiałów, co też bardzo często się dzieje, ale odpowiedzialność karną i cywilną za takie treści ponosi użytkownik. 

Według art. 202 Kodeksu Karnego kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy, podlega karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku. Za prezentowanie w jakikolwiek sposób treści pornograficznej małoletnim poniżej 15 roku życia lub udostępnianie takim osobom przedmiotów mających pornograficzny charakter można zostać pozbawionym wolności do 2 lat. Osoby, które produkują w celu rozpowszechniania, sprowadzają lub rozpowszechniają treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia, podlegają natomiast karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

W zeszłym roku zarzut publicznego rozpowszechniania pornografii oraz propagowania treści faszystowskich został postawiony dwóm 16-latkom, którzy w ramach żartu zamieścili na portalu Nasza Klasa, w profilu swojego kolegi zdjęcia pornograficzne oraz faszystowskie wpisy.