Obowiązujące od 19 lutego 2010 r. nowe przepisy ustawy o dokumentach paszportowych zmieniły przede wszystkim procedury ich wydawania osobom małoletnim. Ograniczono także możliwości otrzymania drugiego paszportu i paszportu tymczasowego oraz wprowadzono nowe opłaty związane z wydaniem paszportu.

Zniżki dla uczniów

Nowelizacja poszerzyła krąg osób, które mają prawo 50-proc. ulgi w opłacie za wydanie paszportu. Nie będzie ona przysługiwała już tylko uczniom i studentom, kombatantom czy rencistom. Ulgowa opłata paszportowa zostanie przyznana także wszystkim osobom małoletnim w wieku przedszkolnym, nieobjętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki.

Więcej zapłacą z kolei ci, którzy z własnej winy utracili lub zniszczyli posiadany paszport. Opłata za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu została bowiem podwyższona dla nich o 200 proc. w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport. Taka podwyższona opłata nie będzie jednak pobierana od seniorów, którzy mają ukończone 70 lat, osób pobierających zasiłek lub przebywających w ośrodkach pomocy społecznej, jeżeli wyjeżdżają leczyć się za granicą oraz żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Ulgowe opłaty za wydanie paszportu już nie tylko dla uczniów i rencistów.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy są kary za sfałszowanie paszportu przez złodzieja
- Czy za unieważnienie dokumentu przysługuje zwrot opłaty
- Co z paszportami dla niemowlaków
- Kiedy można otrzymać drugi paszport