Niepotrzebna rewolucja

Nie wszyscy są tak przychylnie nastawieni do instytucji sędziego śledczego. Zwolennikiem przywrócenia instytucji sędziego śledczego nie jest także nowy prokurator generalny Andrzej Seremet. Jego zdaniem wystarczy kontrola sądowa czynności postępowania przygotowawczego. Przeciwnicy nowych rozwiązań uważają także, że spowodowałyby one zupełną degradację instytucji prokuratora oraz konieczność niemal całkowitego przemodelowania kodeksu postępowania karnego oraz organizacji organów ścigania.

– Zarówno policja, prokuratura, jak i same sądy nie są przygotowane na tak radykalną zmianę – uważa Marcin Mamiński.

Także zdaniem prof. Stanisława Waltosia, współautora komentarza do procedury karnej, wprowadzenie sędziego śledczego byłoby co najmniej dyskusyjne. Sędziami śledczymi zostawaliby z pewnością młodzi asesorzy, mogłoby to prowadzić do obniżenia poziomu prowadzenia postępowania przygotowawczego

Szersza perspektywa

W innych krajach instytucje podobne do sędziego śledczego funkcjonują od lat.

Francja Odformalizowane dochodzenie prowadzi policja lub prokuratura pod nadzorem sędziego śledczego, który sam prowadzi najpoważniejsze śledztwa.

Niemcy Prowadzone przez prokuratora, pod nadzorem sądu, dochodzenie ma odpowiedzieć na pytanie, czy wnieść akt oskarżenia. Materiał dowodowy analizowany jest na rozprawie.

Włochy Jednolita forma postępowania, nadzorowanego przez sędziego do spraw postępowania przygotowawczego. Celem postępowania jest weryfikacja zasadności wniesienia aktu oskarżenia.