Gminy będą musiały dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych jedną trzecią lokali wyborczych na swoim terenie.
Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość korespondencyjnego oddania głosu czy zakreślenie karty do głosowania przez asystenta – takie ułatwienia będą miały osoby niepełnosprawne biorące udział w wyborach.
Rozwiązania takie przewiduje projekt ustawy o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb tych osób, którego pierwsze czytanie ma się odbyć dzisiaj w Sejmie.

Konieczne oświadczenie

Warunkiem skorzystania przez wyborcę z uprawnienia do korespondencyjnego głosowania będzie złożenie oświadczenia o chęci głosowania w ten sposób. Trzeba tego dokonać najpóźniej na 21 dni przed głosowaniem.
Osoba, która będzie uprawniona do głosowania korespondencyjnego, na 10 dni przed wyborami otrzyma pocztą wszystkie materiały niezbędne do oddania głosu.Projekt określa, że wyborca, który jest niepełnosprawny, może ustanowić swojego asystenta wyborczego. Funkcji tej nie będą mogli sprawować np. członkowie komisji wyborczej.
Asystent w trakcie głosowania pobierze w imieniu wyborcy kartę do głosowania, a także zaznaczy według wskazania wyborcy kandydata na karcie do głosowania. Oczywiście wrzuci kartę do głosowania do urny.

Udogodnienia w lokalach

Zgodnie z projektem lokale wyborcze będą musiały zostać przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie każdej gminy przynajmniej jedna trzecia lokali wyborczych będzie musiała posiadać udogodnienia umożliwiające oddanie głosu inwalidom.
Projekt zawiera także inne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Ma zostać wprowadzona nieodpłatna informacja wyborcza dla osób niepełnosprawnych w formie infolinii oraz materiałów drukowanych przesyłanych na prośbę wyborcy. Karty do głosowania będą zawierały też specjalne nakładki z opisem w alfabecie Braille’a.