Jak pisaliśmy w październiku 2009, tylko w Warszawie jest ponad 100 tys. psów, które dziennie zostawiają po sobie 5,5 tony odchodów.

Na podstawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, które uchwala rada każdej gminy indywidualnie, do bezzwłocznego usuwania odchodów zwierząt domowych przede wszystkim zobowiązani są właściciele czworonogów.

Władze niektórych miast próbują edukować mieszkańców i namawiać ich do sprzątania po swoich pupilach. W Warszawie od 2006 psie odchody można wrzucać już nie tylko do specjalnych pojemników, ale również do zwykłych koszy na śmieci. Odpowiednie zestawy do sprzątania dostępne są w kioskach RUCHu. Mandat za niewypełnienie obowiązku, jakim jest usunięcie odchodów pupila np. z chodnika, wynosi natomiast od 20 do 500 zł.

Niestety żaden z tych środków nie jest wystarczająco skuteczny. Dodatkowy problemem stanowią także zwierzęta bezdomne oraz te, których właściciele zwolnieni są z obowiązku sprzątania po czworonogu, czyli osoby niepełnosprawne, korzystające z psów-przewodników lub psów-opiekunów, oraz służby ratownicze.

Zgodnie z regulaminami utrzymania czystości i porządku, np. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznań lub Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego Warszawy za nieczystości, które znajdują się na przyległym do nieruchomości chodniku odpowiada właściciel owej nieruchomości. Zasada ta nie dotyczy chodników, na których pobierane są opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodu oraz chodników, na których znajdują się przystanki autobusowe. Według regulaminu przez pojęcie „właściciel nieruchomości” rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Niekiedy, więc strażnicy miejscy upominają osobę, która psa nawet nie posiada.

Jeżeli chodzi o przystanki komunikacji miejskiej, ulice lub parkingi w miejskiej strefie płatnego parkowania, o porządek powinien zadbać odpowiedni zarząd dróg, np. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Wydział Oczyszczania i Zieleni Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi lub Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.