Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji. Jest on realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji. Patronat medialny nad konkursem objął Dziennik Gazeta Prawna. Ma on zachęcić studentów do rozwijania zainteresowań naukowych i zawodowych związanych z prawem. Dla zwycięzców przewidziano trzy nagrody finansowe, wyróżnienie oraz nagrody książkowe. Autor najlepszej pracy otrzyma 5 tys. zł. Laureat wyróżnienia może liczyć na 3 tys. zł. Prace należy składać do 15 lipca 2010 r.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską w terminie od 1 czerwca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Laureata wyłoni komisja konkursowa.