Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa naruszyła zbiorowe interesy konsumentów – uznał prezes UOKiK i nałożył na nią karę ponad 300 tys. zł.
Kasy nie inwestują środków w jakiekolwiek ryzykowne instrumenty finansowe – to jedno z haseł kampanii reklamowej przeprowadzonej przez Kasę Krajową SKOK. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że reklama SKOK-ów wprowadzała konsumentów w błąd, i nałożył na nią karę finansową w wysokości 304 784,33 zł.
Informacje na temat usług oferowanych przez kasy były przekazywane w ogólnopolskiej kampanii reklamowej. W ocenie prezesa urzędu Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel treści zawarte w materiałach promocyjnych mogły wywołać u przeciętnego konsumenta błędne przekonanie co do zasad, na jakich przedsiębiorcy zarządzają oszczędnościami. Takie działania naruszają prawo konsumentów do rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. SKOK stosowała także nieuczciwe praktyki rynkowe.
Przepisy ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 r. nr 171, poz. 1206) uznają za reklamę wprowadzającą w błąd przekaz, który powoduje mylne wyobrażenie o produkcie lub usłudze. Konsument, kierując się takim przekazem, może podjąć decyzję, której by nie powziął, mając dostęp do wszystkich istotnych informacji.