Wierzyciele będą mogli przekazać do biur informacji gospodarczych (BIG) dane m.in. o zalegających z czynszem najemcach lokali niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych. Biura informacji gospodarczej otrzymają też możliwość przetwarzania informacji archiwalnych, a zasady usuwania i aktualizacji informacji gospodarczych ulegną zmianie. Takie rozwiązania przewiduje projekt nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, przyjętej w piątek przez Sejm.

Ministerstwo Gospodarki, które jest autorem projektu, proponuje, aby możliwa była wymiana informacji pomiędzy biurami i podobnymi instytucjami działającymi w krajach UE. Wszystkie te zmiany mają poprawić warunki funkcjonowania biur informacji gospodarczej oraz zapewnić lepszą ochronę wierzycieli.

– System informacji gospodarczej zostanie uszczelniony poprzez umożliwienie udostępniania informacji o zobowiązaniach różnych podmiotów z różnych tytułów prawnych – uważa Mariusz Hildebrand, prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Informacje od wierzycieli

Po wejściu w życie nowej ustawy informacje do biur mógłby przekazywać każdy wierzyciel, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność.

– Obecnie katalog podmiotów, które mogą współpracować z biurami, jest wąski (tylko przedsiębiorcy i konsumenci). Podobnie jest z katalogiem przedsiębiorców uprawnionych do przekazywania informacji o konsumentach – uważa Dariusz Kozłowski.

Zmiany pozwolą na włączenie do systemu wymiany informacji gospodarczych przede wszystkim wierzycieli wtórnych (firmy windykacyjne czy firmy factoringowe) oraz wierzycieli publicznoprawnych, do których należą przede wszystkim podatki, opłaty sądowe, a także mandaty i kary pieniężne. Także organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, urzędy skarbowe oraz ZUS i KRUS nie powinny być wyłączone spod zakresu ustawy.