Dzisiaj w Sejmie odbędzie się głosowanie nad nową ustawą o służbie więziennej.

Rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiają stosowanie środków przymusu bezpośredniego nie tylko wobec więźniów, ale również innych osób niepozbawionych wolności. Wobec osób, które zakłóciły porządek na terenie więzienia, strażnicy będą mogli stosować elektroniczne paralizatory, pałki i pociski gumowe z broni palnej. Natomiast wobec kobiet będących w widocznej ciąży, dzieci do 13 roku życia oraz osób starszych użyć będzie można tylko siły fizycznej. Jednak w celu zapobieżenia ucieczce skazanego lub aresztowanego można będzie posłużyć się kajdankami, pasami obezwładniającymi, prowadnicami oraz blokadą stawu kolanowego.

Nowa ustawa o służbie więziennej pozwoli również na:

● zatrudnianie pracowników cywilnych,

● używanie broni palnej lub psa, jeśli użycie pałki lub paralizatora jest niewystarczające,

● powołanie Rady Polityki Penitencjarnej z udziałem przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych,

● ochronę danych osobowych w służbie więziennej.

– Nowa formuła Rady Polityki Penitencjarnej powinna zapewnić przestrzeganie humanitarnych zasad przez funkcjonariuszy wobec więźniów – uważa Ryszard Kalisz – przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. – Pozbawienie wolności to nie zemsta, lecz zasłużona kara.

Ustawa wejdzie w życie trzy miesiące od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.