Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję. Tak stanowi ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.

Według Sądu Apelacyjnego w Katowicach posiadacz części broni palnej nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, nawet jeśli nie ma pozwolenia na broń. Dla przypisania posiadaczowi części broni palnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 263 par. 2 kodeksu karnego nie jest wystarczające ustalenie, że znajdują się w jego władaniu części takie jak lufa, bębenek czy komora zamkowa. Muszą być one niebezpieczne dla życia lub zdrowia, zdolne do wystrzeliwania pocisków i rażenia na odległość. Cechy gotowości będą zatem posiadać w rozumieniu ustawy o broni i amunicji tylko te części broni palnej, które wykazują sprawność i funkcjonalność techniczną pozwalająca na ich bezpośrednie wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Według orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach posiadanie skorodowanej broni o zakrzywionej lufie i niesprawnym mechanizmie spustowym nie może być więc karane.

Sygn.akt II AKa 397/09