W posiedzeniu Rady Prokuratorów 10 lutego uczestniczyło 20 jej członków. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Jego wyniki i uchwałę w tej sprawie minister sprawiedliwości wraz z przedstawicielami Rady Prokuratorów przekazał dziś prezydentowi.

Prezydent zwrócił się do Rady Prokuratorów z wnioskiem o opinię o dwóch zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatach na stanowisko prokuratora generalnego. Drugim kandydatem był urzędujący prokurator krajowy Edward Zalewski.

Opinia Rady Prokuratorów to ostatni formalny krok przed decyzją prezydenta. Według prawa, treść opinii nie wiąże prezydenta i teoretycznie może on powołać na prokuratora generalnego nawet kandydata, który nie otrzymałby pozytywnej opinii rady. Nie ma też znaczenia, który kandydat zdobędzie więcej głosów.