Wniosek o obniżenie opłaty z egzekucji dłużnik będzie składał do komornika, a nie jak pierwotnie przewidywano, do sądu - przewiduje poprawka do noweli ustawy "komorniczej", zgłoszona przez Senat. Senatorowie przyjęli dziś całość ustawy wraz z tą poprawką.

Senatorowie głosowali nad uchwaloną przez Sejm w styczniu nowelizacją ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczącą m.in. opłat komorniczych. Za całością nowelizacji opowiedziało się 56 senatorów, przeciw było 36, dwóch wstrzymało się od głosu. Nowela przewiduje m.in. możliwość składania przez dłużników wniosków o obniżenie wysokości pobieranych przez komornika opłat za egzekucję. Teraz poprawką przyjętą przez Senat zajmie się Sejm.

Według przepisów noweli uchwalonych przez Sejm, wnioski takie miał rozpatrywać sąd, który mógłby obniżyć wysokość opłat. Jednak, według przegłosowanej przez senatorów poprawki, to komornik "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" mógłby obniżyć wysokość opłat, uwzględniając "nakład pracy związany z egzekucją świadczenia lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów". Od decyzji komornika dłużnik mógłby odwołać się do sądu.

Jak powiedział przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej Piotr Zientarski (PO), który zgłosił poprawkę, przy akceptacji pierwotnych rozwiązań istniała obawa, iż sądy mogą nie poradzić sobie z przypuszczalnie dużą liczbą wniosków o obniżenie opłat. Dodał, że wnioski o obniżenie opłaty będzie rozpatrywał komornik, który zna sytuację dłużnika, jednocześnie jednak zachowana została kontrola sądowa.

Zientarski zaznaczył, że uzgodnił poprawkę z resortem sprawiedliwości.

"Wcześniejszy zapis był zdecydowanie lepszy"

Krytycznie przyjętą modyfikację przepisów ocenił przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Stanisław Piotrowicz (PiS). "O obniżeniu kosztów decydowałby komornik, a ewentualne odwołanie do sądu od jego decyzji przysługiwałoby na zasadach ogólnych w trybie skargi na czynności komornika" - powiedział. "Wcześniejszy zapis był w moim przekonaniu zdecydowanie lepszy" - dodał Piotrowicz.

Możliwość wnioskowania do sądu o obniżenie opłaty w trybie skargi na czynności komornika funkcjonowała już przez trzy lata do 2007 r. Jak podawało ministerstwo sprawiedliwości, do sądów wpłynęło wówczas ok. 12 tys. takich wniosków.

Według innych zapisów nowelizacji ustawy o komornikach, uregulowane mają zostać m.in. sprawy postępowań dyscyplinarnych wobec komorników sądowych, asesorów i aplikantów komorniczych, które do tej pory były częściowo regulowane tylko na mocy rozporządzenia ministra. Rozpatrywaniem postępowań dyscyplinarnych miałaby zajmować się komisja złożona z 22 osób i powoływana przez Krajową Radę Komorniczą. Kadencja komisji ma trwać cztery lata.