Rodzic, który nie otrzymuje alimentów na swoje dzieci, bo dłużnik przebywa poza granicami Polski, może dochodzić swoich praw i ubiegać się o ich egzekwowanie w kraju, w którym przebywa dłużnik. Do tego celu może wykorzystać jedną z dwóch umów międzynarodowych: konwencję nowojorską lub Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001. Obydwie umowy różnią się procedurą, która jest stosowana w egzekwowaniu alimentów. W obydwu przypadkach osoba musi posiadać w Polsce prawomocny wyrok zasądzający alimenty. Ponadto trzeba się liczyć z tym, że dochodzenie alimentów na podstawie każdej z tych umów jest długotrwałe i w przypadku gdy wierzyciel nie zna dokładnego adresu dłużnika, może zakończyć się niepowodzeniem.

Pomoc polskiego sądu

Pierwszym sposobem na egzekucję alimentów jest skorzystanie z Konwencji Nowojorskiej, którą podpisało 57 państw. W tej procedurze osoba uprawniona do alimentów lub jej przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic, powinien zwrócić się do sądu okręgowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Chodzi o to, aby ten sąd w imieniu osoby uprawnionej przesłał do sądu w kraju pobytu dłużnika alimentacyjnego dokumenty upoważniające do przeprowadzenia egzekucji w celu uzyskania alimentów.

Osoba uprawniona musi wypełnić specjalny wniosek, którego wzór można otrzymać w sądzie okręgowym. Trzeba do niego dołączyć odpowiednie załączniki. Są to: odpisy aktów urodzenia dzieci, odpis wyroku zasądzającego alimenty dla celów obrotu zagranicznego, zaświadczenie ze szkoły dziecka, jeżeli jest objęte obowiązkiem szkolnym oraz inne dokumenty, w zależności od konkretnych okoliczności danej sprawy. Potrzebne będzie też pełnomocnictwo dla organu, który w imieniu osoby uprawnionej będzie prowadził egzekucję alimentów.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak egzekwować alimenty, gdy dłużnik przebywa za granicą.

W pełnej wersji artykułu przeczytasz:

- Jak przeprowadzić egzekucję alimentów na terenie UE

- Jak należy postępować nie znając adresu dłużnika alimentacyjnego przebywającego za granicą

- Wspólnej inicjatywie państw UE, która pomaga wyszukać niesolidnych rodziców