Obowiązujące od 1 stycznia tego roku nowe przepisy prawa budowlanego zwiększyły grupę budynków, które muszą posiadać świadectwa energetyczne. Zgodnie z tymi przepisami wszystkie osoby sprzedające lub wynajmujące mieszkania powinny sporządzić dla nich świadectwo energetyczne.

Obrót nieruchomościami

Przy podpisywaniu umowy sprzedaży lub najmu świadectwo energetyczne powinno być przedstawione nabywcy lub najemcy. Nie ma przy tym znaczenia, czy nieruchomość wprowadzana jest do obrotu na rynku wtórnym, czy pierwotnym. Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego występuje bowiem w obu przypadkach.

Właściciele mieszkań i domów nie powinni być jednak zaniepokojeni. Nowe przepisy nie oznaczają bowiem, że wszyscy oni muszą zamówić sporządzenie świadectw energetycznych dla swoich nieruchomości. Obowiązek ten ciąży jedynie na tych właścicielach, którzy zamierzają sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość. Jeżeli zatem ktoś mieszka w swoim domu lub mieszkaniu i nie zamierza go zbyć, to tak jak do tej pory świadectwa nie będzie musiał posiadać.

Przykład 1

Właściciel jest inżynierem budownictwa i ma mieszkanie odziedziczone po babci. Chciałby je sprzedać. Wie, że w takiej sytuacji powinien sporządzić dla niego świadectwo energetyczne. Czy skoro jest inżynierem budownictwa, to może w tej sytuacji sporządzić świadectwo energetyczne dla swojego mieszkania?

Zgodnie z nowymi przepisami dokumentu określającego poziom zużycia energii w danym budynku nie może sporządzić jego właściciel. Zakaz sporządzenia świadectwa energetycznego dotyczy też osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego dokument ma być przygotowany. Osoby te nie mogą sporządzić świadectwa nawet wówczas, gdy posiadają odpowiednie uprawnienia, czyli są np. inżynierami budownictwa lub zdały specjalny egzamin organizowany przez ministra infrastruktury.

O obowiązku posiadania świadectw energetycznych powinni pamiętać nie tylko właściciele, którzy zamierzają sprzedać lub wynająć swoje nieruchomości. O przygotowanie takiego dokumentu powinni bowiem zadbać także ci właściciele, którzy przeprowadzą remont lub rozbudowę swoich domów i mieszkań. Nie w każdym przypadku wykonania takich prac od razu powstanie obowiązek sporządzenia świadectwa. Będzie ono konieczne jedynie wówczas, gdy w wyniku remontu lub rozbudowy zmieni się charakterystyka energetyczna budynku. Świadectwo będzie więc musiał przygotować np. właściciel, który wymienił okna lub kaloryfery w swoim mieszkaniu.

Bez względu na stan budynku i zakres prowadzonych w nim prac świadectwa energetyczne powinny być także sporządzane dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 mkw., które są zajmowane przez organy administracji publicznej lub w których świadczone są usługi znacznej liczbie osób.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się na temat:

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania certyfikatu

Czy grożą sankcje prawne za brak certyfikatu

Czy sprzedaż lub wynajem nowo wybudowanego mieszkania lub domu jest możliwa bez certyfikatu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Dla jakich budynków konieczne jest świadectwo energetyczne.