Rozmawiamy z MACIEJEM SZPUNAREM, podsekretarzem stanu ds. prawnych UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Traktat z Lizbony, który wszedł w życie w grudniu 2009 r., wprowadził nowe zasady nakładania kar na państwo. Jakie będą skutki tej zmiany?
ROZMOWA
KATARZYNA ŻACZKIEWICZ